Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 z obowiązkowym udziałem nauczycieli i uczniów:

16 września 2018 r. (niedziela) – obchody rocznicy walk września 1939 r. pod Cyganką
wszyscy nauczyciele i uczniowie (odpracowane za 2 listopada 2018 r.)

22 września 2018 r.  (sobota) – Gminny Turniej Piłki Nożnej
wszyscy nauczyciele i uczniowie (odpracowane za 2 maja 2019 r.)

 29 października 2018 r. (poniedziałek) – Święto Patrona – wszyscy nauczyciele i uczniowie

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

2 listopada 2018 r. (piątek – odpracowany 16 września 2018 r.) 

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – egzamin ósmoklasisty

16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty

17 kwietnia 2019 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty

29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek – dzień z puli Dyrektora)
Dyżur nauczycieli: 8.00 – 14.00

30 kwietnia 2019 r. (wtorek – dzień z puli Dyrektora)
Dyżur nauczycieli: 8.00 – 14.00

2 maja 2019 r. (czwartek – odpracowany 22 września 2018 r.)

 
UWAGA: Obydwa Oddziały Przedszkolne pracują zgodnie z planem zajęć w roku szkolnym 2018/2019, przy co najmniej 5-osobowych grupach dzieci.