4 lutego 2021 r. odbyły się uroczystości związane z 275. rocznicą urodzin Tadeusza Kościuszki. Przedstawiciele naszej Szkoły: Danuta Piotrkowicz – Pedagog szkolny i Małgorzata Wachowicz – Dyrektor Szkoły złożyły kwiaty przed urną z sercem Naczelnika na Zamku Królewskim w Warszawie. Uroczystości zorganizował Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej dr Leszek M. Krześniak, poza nami wzięli w nich udział: Przedstawiciele Muzeum Niepodległości: Krzysztof Bąkała – kustosz, kierownik Działu Edukacji i Teresa Kołakowska-Bajtlik – edukator z Akademii Seniora, Towarzystwo Rapperswilskie reprezentowały: Izabela Gass i Paulina Kopestyńska oraz Piotr Szałkowski – artysta plastyk – autor mosiężnej płaskorzeźby Patrona naszej Szkoły.

Polska Fundacja Kościuszkowska w Warszawie http://pfk.waw.pl/

Towarzystwo Rapperswilskie http://www.towarzystworapperswilskie.pl/

Polacy we Włoszech

275. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki