Z okazji Jubileuszu 30-lecia ślubów kapłańskich Proboszcza Parafii w Żukowie Zenona Wójcika, naszego Księdza, społeczność szkolna złożyła życzenia i zaśpiewała „Sto lat!“, wręczając Księdzu bukiet kwiatów i  wykonanego ręcznie anioła-posłańca.

Księże Proboszczu, życzymy Tobie, byś przez całe swoje życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem. Wszystko, co robisz, czyń z młodzieńczą pasją. Ciesz się światem i spotykanymi ludźmi, a Twoje serce niech przepełnia miłość, którą podzielisz z potrzebującymi. Staraj się słuchać bardziej Boga niż ludzi, a On pokaże Tobie Prawdę i obdarzy swoim błogosławieństwem.

 

30-lecie ślubów kapłańskich naszego Księdza Proboszcza