21 października 2016 r. stał się okazją do świętowania Jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej
w Cygance i 70-lecia nadania placówce imienia Tadeusza Kościuszki. Uroczytość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie, którą celebrował ks. Zenon Wójcik. Po niej zaproszeni Goście, społeczność szkolna i mieszkańcy Cyganki udali się do szkoły. Wprowadzenie naszego Sztandaru wraz z Pocztami Sztandarowymi zaprzyjaźnionych placówek: Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Długosiodle, Zespołu Szkół w Dębem Wielkim, Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema i Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach rozpoczęło oficjalną część Jubileuszu. Gości powitała Małgorzata Wachowicz Dyrektor Szkoły, która wręczyła wraz z uczniami: Martą Siporską i Damianem Forysiem okolicznościowe medale i podziękowania za okazane wsparcie dla szkoły przez władze powiatowe, gminne, instytucje współpracujące z oświatą, dyrektorów placówek edukacyjnych Powiatu Mińskiego i darczyńców. W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Antoni Jan Tarczyński Starosta Miński, Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Siwik, Panie i Panowie Radni Gminy Dębe Wielkie, Pracownicy Urzędu Gminy, Joanna Wielhorska z Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mikhail Rybakov Minister Ambasady Republiki Białoruś w RP, dr Leszek Marek Krześniak Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej w Warszawie, Czesław Gągol Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Przedstawiciel Gminy Mińsk Mazowiecki, Piotr Szałkowski artysta plastyk, Jan Wieczorek Sołtys wsi Cyganka, Leszek Celej Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, Jan Majszyk Zasłużony dla Gminy Dębe Wielkie, Andrzej Gańko Komendant OSP w Cygance, Przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Mińsku Mazowieckim, Dyrektorzy szkół z terenu Powiatu Mińskiego i Wyszkowskiego, Dyrektorzy instytucji współpracujących z oświatą, Redaktorzy Naczelni CO SŁYCHAĆ? i NOWEGO DZWONU, Rodzice, mieszkańcy Cyganki oraz Przyjaciele Szkoły.

Po przemówieniach Gości zostały zaprezentowane referaty tematyczne. „Ziemia rodzinna Tadeusza Kościuszki” to tytuł wystąpienia dr Leszka Marka Krześniaka Prezesa Fundacji Kościuszkowskiej w Warszawie, podczas którego poznaliśmy ciekawe fakty z życia naszego Patrona. Pan Bogdan Kuć społeczny historyk, regionalista przedstawił historię wsi Cyganka i rozwój naszej szkoły.

Następnie Poczty Sztandarowe i zebrani Goście udali się na górną kondygnację, gdzie nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy z płaskorzeźbą Tadeusza Kościuszki. Aktu odsłonięcia dokonali Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie, dr Leszek Marek Krześniak Prezes Fundacji Kościuszkowskiej w Warszawie, Piotr Szałkowski – artysta, plastyk, autor płaskorzeźby Tadeusza Kościuszki oraz Małgorzata Wachowicz Dyrektor szkoły. Pan Leszek Celej Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej złożył kwiaty pod pamiątkową tablicą.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali spektakl teatralny o Tadeuszu Kościuszce, w którym wystąpili także rodzice, nauczyciele i aktorzy z Teatru Dużych Lalek PIANKA. Następnie uczniowie z partnerskiej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle przybliżyli uczestnikom uroczystości postać Patrona w występie wokalno-słownym. Mali artyści przyjechali wraz z Urszulą Kmoch Dyrektorem Szkoły oraz nauczycielami opiekunami. Publiczność była zachwycona występami dzieci i wysokim poziomem artystycznym. Część artystyczną zakończyła rekonstrukcja historyczna z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej. Na placu szkolnym zaprezentowano strój kosyniera i żołnierzy z epoki na koniu, sposób władania kosą w walce z wrogiem, elementy musztry, strzelania z broni prochowej i władania szablą.

Zakończeniem jubileuszowego świętowania był uroczysty bankiet zasponsorowany przez „Zajazd pod Dębem” oraz słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców naszych uczniów. Dodatkową atrakcją dla mieszkańców i dzieci była kuchnia polowa z grochówką uważoną przez druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach i w Cygance oraz Panie Domańską i Gańko.

Społeczność szkolna składa serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom naszej uroczystości jubileuszowej oraz Darczyńcom: Zarządowi Firmy ROGER Sp. z o.o., Zarządowi Firmy APPORT LOGISTYKA Sp. z o.o., Tomaszowi Pietraszkowi Właścicielowi Firmy GRANITEX sponsorowi marmurowej tablicy, Ewie Szulim Właścicielowi ZAJAZDU POD DĘBEM WIELKIM sponsorowi cateringu, Firmie INTER-SANO, Teodorowi Andrzejowi Popławskiemu Właścicielowi Firmy ANWA-TECH, Dariuszowi Gryz Właścicielowi Firmy DiGiCross.PL, Sławomirowi Gromulskiemu Właścicielowi CUKIERNI i PIEKARNI GROMULSKI oraz Janowi Komudzie Właścicielowi MASARNI.

Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance