Od września 2018 roku realizujemy międzynarodowy projekt edukacyjny służący wymianie dobrych praktyk w ramach Erasmus+. Naszymi Partnerami w rozwijaniu dziecięcych umiejętności językowych oraz czytania i pisania, są nauczyciele z Włoch, Portugalii, Bułgarii i Turcji. W ciągu dwuletniego przedsięwzięcia gościć będziemy w Cygance międzynarodowy Zespół, którego ideą jest doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz decydentów mających wpływ na rozwój edukacji.

Każdy z Zespołów miał za zadanie przedstawić propozycje logo projektu. W międzynarodowym głosowaniu wybrane zostało logo, które wykonały dzieci z Mountain Vitosha w Bułgarii.

Zjednoczeni w różnorodności to nawiązanie do barw narodowych krajów partnerskich. W każdej fladze jest czerwony kolor, który łączy nas, mimo wielu różnic, także kulturowych.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast