Lp. Termin Tematyka zebrania
1.

15.09.2020

godz. 18.00

Szkolenie dla Rodziców nt. “Jak z miłością
i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” – godz.17.00

Zebranie Rodziców.
Spotkanie z Wychowawcami klas – wybranie „trójek
klasowych”.
Spotkanie „ trójek klasowych” – wybór Zarządu Rady
Rodziców.

     
2. 06.10.2020
godz.17.00
Zebranie Trójek Klasowych – dotyczące organizacji Dnia Patrona – 23 października.
     
3. 05.11.2020
godz. 10.00-13.00
godz. 18.00
Dzień otwarty – zajęcia pokazowe dla Rodziców.
Zebranie Rodziców.
     
4. 15.12.2020
godz. 18.00
Zebranie Rodziców.
Spotkania indywidualne z Wychowawcami
i nauczycielami: informacje na temat przewidywanych ocen śródrocznych
     
5. 12.01.2021
godz. 18.00
Zebranie Rodziców – analiza osiągnięć dydaktyczno –wychowawczych w szkole w I półroczu. Spotkanie nauczycieli uczących w kl. VIII z Rodzicami uczniów.
Spotkania z Wychowawcami klas.
     
6. 13.04.2021
godz. 10.00-13.00
godz. 18.00
Dzień otwarty – rozmowy indywidualne z nauczycielami.
Obserwacja zajęć przez Rodziców
Zebranie Rodziców.
     
7. 08.06.2021
godz. 18.00
Zebranie Rodziców.
Spotkania indywidualne z Wychowawcami klas – informacje na temat przewidywanych ocen końcoworocznych.

Inne terminy zebrań w miarę zaistniałych potrzeb, do uzgodnienia.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast