28 listopada 2019 r. odbyła się zorganizowana z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego dyskoteka andrzejkowa integrująca społeczność szkolną. Uczniowie, kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja, losowali wróżby oraz mogli dowiedzieć się, jaka czeka ich przyszłość. Wraz ze swoimi opiekunami tańczyli i bawili się wspólnie przy dźwiękach skocznej muzyki. Za organizację dyskoteki i przygotowanie różnorodnych wróżb odpowiedzialni byli Uczniowie wraz z Opiekunami Samorządu Uczniowskiego, nauczycielami: Izabelą Sikorą i Moniką Małopolską.

Andrzejkowe wróżby