18 czerwca uczniowie klas V-VII uczestniczyli w szkoleniu z zakresu podstawowych zasad bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz praktycznego postępowania w razie wystąpienia zagrożenia. Tuż przed rozpoczęciem wakacji zwracamy szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci podczas wyjazdów na kolonie, obozy, biwaki, jak również podczas pobytu w miejscu zamieszkania. Zajęcia edukacyjno-szkoleniowe przeprowadził Zespół w składzie: Michał Powałka Inspektor Okręgowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Siedlcach, Beata Bartnicka Podinspektor ds. obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego UG oraz sierżant sztabowy Piotr Alwas Dzielnicowy Gminy Dębe Wielkie.

Bezpieczne wakacje