Zapraszamy miłośników działań artystycznych na bezpłatne zajęcia plastyczne prowadzone przez nauczyciela plastyki i techniki Magdę Pustołę. W każdy wtorek, w godzinach 14.35-15.20, po uprzednich zapisach u nauczyciela. Uczestnicy Koła plastycznego przynoszą własne materiały i narzędzia plastyczne.

Twórczość plastyczna, obok mowy i pisma, jest sposobem wyrażania naszych myśli. Aktywność własna, a zwłaszcza swobodna ekspresja artystyczna, pozwala na zaspokojenie dążeń i potrzeb. Dzieci z natury są aktywne i ciekawe świata. Zdumiewają się, zachwycają, co sprawia, że potrafią reagować twórczo. Dzieci wypowiadają się na własny sposób. Ważne dla nich tematy, jak: wydarzenia codzienne, ludzie i świat dookoła, pojawiają się najczęściej w pracach. Pokazują w nich także swoje wizje świata i marzenia. Uczą się wyrażać swoje myśli w sposób twórczy i przede wszystkim doskonale się bawią. Zajęcia plastyczne i rękodzielnicze pozwalają dzieciom na ćwiczenia zdolności manualnych, rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, która pozwala na świadome i kontrolowane zarządzanie ruchami ciała. Ponadto, uczą pracy zespołowej i rozwijają umiejętności komunikacyjne.

 

Bezpłatne zajęcia z pasją