Druhnom i Druhom Strażakom, w hołdzie za ich trud i narażanie życia, w podziękowaniu za gotowość niesienia pomocy i poświęcenie, w myśl hasła Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

W większości krajów europejskich, tradycyjnie od ponad 150 lat w Dzień św. Floriana, obchodzony jest Dzień Straży Pożarnej i Dzień Strażaka. 11 maja na zaproszenie społeczności szkolnej przybyli na uroczystość Druhowie i Druhna Ochotniczej Straży Pożarnej z Cyganki: Ks. Proboszcz Zenon Wójcik – Kapelan Strażaków, Zbigniew Siporski – Prezes, Andrzej Gańko – Naczelnik, Ewa i Mariusz Gańko – Opiekunowie Drużyn: Dziecięcej i Młodzieżowej. Uczniowie otrzymali od Strażaków odblaskowe opaski chroniące pieszego po zmroku.

Ochotnicza Straż Pożarna w Cygance ma już 53 lata, jest to umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Nasi Strażacy mają ponadto wielkie zasługi w tym, że powstała nasza szkoła. Tworzyli Komitet Założycielski oraz wykonali szereg prac na rzecz nowo wznoszonego
w 2000 roku budynku. Na co dzień także chętnie przychodzą nam z pomocą, i za to ogromne zaangażowanie serdecznie Im dziękujemy!

Fotoreportaż:

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek – Święto dzielnych Strażaków