Od września 2018 roku realizować będziemy międzynarodowy projekt edukacyjny służący wymianie dobrych praktyk w ramach Erasmus+. Naszymi Partnerami w rozwijaniu dziecięcych umiejętności językowych oraz czytania i pisania, są nauczyciele z Włoch, Portugalii, Bułgarii i Turcji. W ciągu dwuletniego przedsięwzięcia gościć będziemy w Cygance międzynarodowy Zespół, którego ideą jest doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz decydentów mających wpływ na rozwój edukacji.

Cyganka w Erasmus+