https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/173883,Inauguracja-VI-mazowieckiej-edycji-projektu-edukacyjnego-IPN-Laczka-i-inne-miejs.html

https://www.facebook.com/przystanekhistoria.ipn

25 maja 2023 r. nastąpiła inauguracja VI edycji konkursu Instytutu Pamięci Narodowej na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas której Szkolny Zespół Projektowy zaprezentował swoją etiudę filmową. Łączka i inne miejsca poszukiwań to przedsięwzięcie edukacyjne przygotowane przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, Biuro Przystanków Historia oraz Biuro Edukacji Narodowej, objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Jego celem było zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski przez pryzmat poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimu totalitarnego. Spośród 54 nadesłanych z całej Polski etiud filmowych Jury wybrało 15 materiałów. Jedną z wyłonionych prac jest Lot Orła, etiuda o Zygmuncie Jezierskim ps. Orzeł, Oficerze Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, przygotowana przez nasz Zespół Projektowy w składzie: Marika Borowiecka, Emilia Przybysz, Franciszek Szajkowski, Jakub Gańko, Sebastian Gryz i Tomasz Nita, pod kierunkiem nauczyciela historii Łukasza Kucia. Gratulujemy sukcesu! Swoją nagrodzoną etiudę historyczną zaprezentowali podczas Pikniku Historycznego w dniu 3 czerwca 2023 r.

Cyganka w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Instytutu Pamięci Narodowej