17 maja br. rozstrzygnięto eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni i Pomocni”, w którym udział wzięli Uczniowie naszej Szkoły. Starosta Miński Pan Antoni Jan Tarczyński ogłosił wyniki eliminacji powiatowej, w której prace dwóch Uczennic Cyganki – Zuzanny Gańko (Oddział Przedszkolny) i Agaty Ostrowskiej (kl. III) – zostały zakwalifikowane do eliminacji szczebla wojewódzkiego, w kategorii I grupa autorzy w wieku od 6 do 9 lat. Warto dodać, że tylko pięć prac plastycznych w tej kategorii wiekowej zostało przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, gdzie Komisja Konkursowa dokona kolejnej oceny. Pod uwagę brane są: zgodność z tematem, poziom artystyczny, jakość i staranność wykonania. Szkolnym Opiekunem Konkursu jest Pani Danuta Piotrkowicz.

Gratulujemy Artystkom talentu i wyczucia tematu oraz życzymy powodzenia w eliminacjach szczebla wojewódzkiego! Jesteśmy z Was dumni!

http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/XIX-edycja-Ogolnopolskiego-Konkursu-Plastycznego-dla-Dzieci-i-Mlodziezy-2017/idn:36162

Jedenastu Uczniów naszej Szkoły po raz pierwszy wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni i Pomocni, którego głównym zadaniem jest przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna. Celem Konkursu jest również ukazanie strażaków-ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Sztuka ma za zadanie zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców oraz twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Zadaniem konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni i Pomocni” jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z Wydziałami ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Autorzy prac nagrodzonych w eliminacjach centralnych zostaną opublikowani 19 czerwca br. na http://www.straz.gov.pl oraz w „Przeglądzie Pożarniczym”.

 

Cyganka w XIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni i Pomocni”