Społeczność Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance kieruje serdeczne podziękowania do Partnerów za efektywną współpracę:

 • Generała Jana Rydza Dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej
 • Pułkownika Mirosława Midziaka Dowódcy Batalionu Dowodzenia 1.Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej – naszego Opiekuna
 • Żołnierzy 1.WBP, którzy wzięli udział w realizacji Biwaku Integracyjnego Dla Niepodległej i Festynu Rodzinnego Mądrość zaklęta w bajkach
 • Wolontariuszy Grupy Wschodni Patrioci/ Stowarzyszenie Odra Niemen Oddział Mazowsze wraz z Prezesem Krzysztofem Krzemińskim
 • Druha Mariusza Gańko i Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Cygance wraz z Młodzieżową Drużyną
 • Pana Sebastiana Ciastonia Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim
 • Funkcjonariuszy Patrolu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim
 • Pana Andrzeja Kowalskiego Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Halinowie
 • Pana Gustawa Muszkieta Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębem Wielkim
 • Pani Ewy Szulim Właścicielki Zajazdu Pod Dębem w Dębem Wielkim
 • Zarządu Spółki Firmy Roger w Brzózem
 • Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach
 • Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance
 • Gości, Mieszkańców wsi Cyganka i Gminy Dębe Wielkie.

http://www.co-slychac.pl/artykuly-tresc.php?id=9908

Czołgiści:

Żołnierze Zespół Walki Wręcz:

Goście:

Spektakl Kopciuszek:

Spektakl Król Maciuś:

3 czerwca rozpoczął się drugi dzień integracji w formie Festynu Rodzinnego Mądrość zaklęta w bajkach, pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Dębe Wielkie Pana Krzysztofa Kalinowskiego i Wójta Gminy Jakubów Pani Hanny Wocial oraz Patronatem Medialnym Tygodnika i TV CO SŁYCHAĆ?. Festyn jest cykliczną formą integracji środowiska lokalnego Cyganki i mieszkańców Gminy Dębe Wielkie oraz promocją Kościuszkowców
z Cyganki. Gości powitał Zespół Partnerów: Małgorzata Wachowicz Dyrektor Szkoły w Cygance, Kapral Piotr Szuba Czołgista 1. WBP, Druh Mariusz Gańko OSP Cyganka, Piotr Kukawski Wolontariusz Grupy Wschodni Patrioci oraz trójka Uczniów Szkół biorących udział w integracji. Szkołę w Cygance reprezentował Szymon Ostrowski, posiadający uzdolnienia sportowe. Po wręczeniu podziękowań za efektywną współpracę Partnerom i życzeniach Włodarzy Gmin, ze sceny nie schodzili już uczniowie i nauczyciele. Teatr Szkolny Tabor zaprezentował spektakl teatralny Kopciuszek, w którym zwycięża dobro i prawda.   Dużą niespodziankę na Dzień Dziecka przygotowała Kadra Pedagogiczna, która dedykowała Wszystkim Dzieciom przedstawienie o Królu Maciusiu. Spektakl dedykowany był także, jako podziękowanie dla Pana Rafała Janiszewskiego z Żoną Anną, którzy są Fundatorami zajęć z robotyki dla uczniów. Ogromne zaskoczenie widoczne było na twarzach Uczniów, którzy po raz pierwszy zobaczyli swoich Nauczycieli na scenie. W trupie aktorskiej pod kierunkiem Urszuli Brzost wystąpiły nauczycielki: wychowania przedszkolnego- Elżbieta Karwowska – Król Maciuś i Monika Piekut-Mikita, Monika Mróz nauczycielka muzyki i języka angielskiego, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Danuta Piotrkowicz, Katarzyna Krajewska, Bożena Wolszczak oraz Monika Małopolska nauczycielka języka polskiego i historii. Po prezentacji szkolnych talentów, swój potencjał zaprezentowali Pancerniacy. Ośmioosobowy Oddział Żołnierzy przedstawił realistyczną symulację walki wręcz z wykorzystaniem noży i broni. Poziom umiejętności oraz pomalowane w barwy ochronne twarze, wzbudziły respekt i podziw publiczności. Jednak największą uwagę przez cały czas trwania festynu koncentrował na sobie Leopard 2A5, który od wczesnych godzin rannych zaintrygował mieszkańców. Gmina Dębe Wielkie jest siedliskiem walk narodowowyzwoleńczych, ale na szczęście przyjazd czołgu niemieckiej produkcji miał wyłącznie wymiar przyjaźni i pokoju. Czołgiści z Wesołej skradli dużą część sympatii uczestników festynu.

Czerwcowe dwudniowe przedsięwzięcie było interesujące dla społeczności szkolnej i lokalnej,  która mogła do woli zwiedzać wnętrze Leoparda, a nawet nim pojeździć. Imprezę zakończył recital w wykonaniu Barbary Majewskiej i Radosława Laskowskiego oraz występy artystyczne dzieci z Oddziałów Przedszkolnych. Zrealizowany projekt jest niewątpliwą okazją prezentacji udanego przykładu współpracy Szkoły Podstawowej w Cygance z Żołnierzami 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej, Druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Cygance, Wolontariuszami Grupy Wschodni Patrioci, Policją w Mińsku Mazowieckim i Halinowie oraz Szkołami Partnerskimi. Zintegrował nas wspólny cel – kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, miłość do kraju oraz wzajemny szacunek. To także zachęta do podejmowania kolejnych wspólnych inicjatyw.

 

 

 

Festyn Rodzinny – Mądrość zaklęta w bajkach