17 listopada 2019 r. Teatr Szkolny wraz z Chórem pod kierunkiem nauczyciela muzyki Moniki Mróz, nauczyciela historii Moniki Małopolskiej i nauczyciela wychowania przedszkolnego Moniki Piekut-Mikity przedstawił w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie spektakl słowno-muzyczny. Klimat miłości do małej i dużej Ojczyzny oraz fakty historyczne z okresu walki o niepodległość w wykonaniu Uczniów wzbudziły wzruszenie i zadumę. Mamy nadzieję, że Społeczność lokalna z przyjemnością spędziła z nami ten czas. Serdecznie dziękujemy Księdzu Proboszczowi Zenonowi Wójcikowi za współpracę i wsparcie w kształtowaniu postaw patriotycznych.

http://parafiazukow.mserwis.pl/

Dla Niepodległej, dla Społeczności lokalnej