25 października nasza społeczność szkolna włączyła się w obchody Dnia Papieskiego, który w tym roku zorganizowany został pod hasłem: Miłosierni, którzy…. Uczniowie w występie wokalno-słownym odwołali się do wartości przyjaźni i przebaczania. Zaprezentowany spektakl podkreślił, jak ważna jest druga osoba, jej obecność w życiu każdego człowieka i jak bardzo boli odrzucenie. Uroczystość została przygotowana pod kierunkiem pani Ewy Krasnodębskiej, nauczyciela katechety .

Dzień Papieski 2016