24 sierpnia w ramach trwającego programu Ferie letnie blisko domu odwiedzili nas Druhny i Druhowie OSP w Cygance i Dębem Wielkim wraz z Drużynami Młodzieżową i Dziecięcą, którzy zaprezentowali umundurowanie, wyposażenie i sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Była świetna okazja, aby wejść do wnętrza ogromnych samochodów strażackich. Przećwiczono pod fachowym okiem udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, która może uratować niejedno życie. W zajęciach uczestniczyły także Dziecięca i Młodzieżowa Drużyna OSP w Cygance, których mentorami są Druhowie Ewa i Mariusz Gańko, wielcy społecznicy z rodzinną tradycją niesienia pomocy innym. Bardzo dziękujemy za ciekawe i mądre spotkanie.

Ferie letnie blisko domu z Druhnami i Druhami OSP w Cygance i Dębem Wielkim