Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance