Wakacje były pracowitym okresem dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Trzy nauczycielki naszej szkoły pomyślnie przeszły procedurę awansu zawodowego. Nauczyciel współorganizujący i logopeda Magdalena Pochmara uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Nauczycielki wychowania przedszkolnego Anna Michalska i Wanda Gadomska, awansowały na stopień nauczyciela mianowanego. Gratulujemy.

Awanse zawodowe nauczycieli