Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 80. Rocznica Bitwy o Monte Cassino

Nasi uczniowie zostali Laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 80.Rocznica Bitwy o Monte Cassino, pod Patronatem: Wicepremiera Ministra Obrony Narodowej, Ministra Edukacji, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej