25 (21)

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance
NIP: 822-19-57-953
Adres: Cyganka, ul. Szkolna 21
05-300 Cyganka
tel./fax. 25 752-56-82
e-mail: sekretariat@cyganka.mazowsze.me
możliwość kontaktowania się za pośrednictwem systemu e-PUAP adres SPCYGANKA (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, z póź. zm.)