Dyrektor Szkoły wraz z Kadrą Pedagogiczną i Niepedagogiczną, Rodzicami i Uczniami składa serdeczne podziękowania Sołtysowi Wsi Cyganka Ewie Gańko i Mieszkańcom za sfinansowanie pierwszego etapu prac ziemnych. Ich celem jest przygotowanie terenu pod budowę szkolnego amfiteatru na tle muralu historycznego.  W przyszłości będzie to miejsce realizacji wspólnych przedsięwzięć szkoły z Mieszkańcami Cyganki.

Pierwsze prace przy szkolnym amfiteatrze