W przeddzień obchodów Święta Niepodległości społeczność szkolna odśpiewała hymn narodowy, włączając się w akcję Szkoła do hymnu.


Uczniowie klas VI-VII przygotowali lekcję historii pod kierunkiem p. Moniki Małopolskiej i p. Łukasza Kucia. W swoim montażu słowno-muzycznym przypomnieli długą drogę Ojczyzny do odzyskania niepodległości, lata niewoli, krwawo stłumione powstania narodowe, które miały pomóc Polakom w dążeniach do wolności. Duże wzruszenie wzbudziły pieśni patriotyczne odśpiewane przez szkolny chór pod kierunkiem p. Moniki Mróz.
Wzięliśmy także udział w Gminnych Obchodach wraz ze Szkolnym Pocztem Sztandarowym w skladzie: Marysia Bieńkowska, Jakub Gańko, Michał Jackowicz i Szymon Piekut pod opieką Pani Małgorzaty Bieleckiej-Rola.

Święto Niepodległej