Harmonogram pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022

Dzień tygodnia

Godzina/Nauczyciel dyżurujący

Godzina/Nauczyciel dyżurujący

Godzina/Nauczyciel dyżurujący

PONIEDZIAŁEK

1150-1300  Adrianna Błażejczyk

1300-1700  Bożena Wolszczak

 WTOREK  

1150-1230  Adrianna Błażejczyk

1230-1330  Patrycja Kukiełka

1330-1700  Judyta Filarsk

 ŚRODA 

1150-1300  Adrianna Błażejczyk

1300-1700  Bożena Wolszczak

 CZWARTEK  

1150-1700  Adrianna Błażejczyk

 PIĄTEK 

1150-1700  Patrycja Kukiełka 

Statut szkoły 2017
System Oceniania Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Cygance
Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Cygance
Regulamin Rady Rodzicow_2018

Regulamin Wycieczek w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Cygance

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Cygance

Program profilaktyki

office-online