Lp. Termin Tematyka zebrania
1.

12.09.2023

godz. 17.00 klasy 1-3 i OP

godz. 18.00 klasy 4-8

Zebrania ogólne. Spotkania z Wychowawcami klas – wybranie „Trójek Klasowych”.

Spotkanie „Trójek Klasowych” – wybór zarządu Rady Rodziców.

     
2.

07.11.2023

godz. 8.55-11.30

Dzień otwarty – zajęcia pokazowe dla Rodziców Uczniów klas 4-8, 1-3 i Oddziałów Przedszkolnych.
     
     
     
3. 12.12.2023

 

godz. 17.00 klasy 1-3 i OP

godz. 18.00 klasy 4-8

Zebrania ogólne. Spotkania z Wychowawcami klas. Omówienie wyników w nauce i zachowaniu. Informacje od wychowawców i nauczycieli nt. przewidywanych ocen śródrocznych.
     
4.

06.02.2024

godz. 17.00 klasy 1-3 i OP

godz. 18.00 klasy 4-8

Zebrania ogólne. Spotkania z Wychowawcami klas. Analiza osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych w szkole
5.

16.04.2024

godz. 17.00 klasy 1-3 i OP

godz. 18.00 klasy 4-8

Zebrania ogólne. Spotkania z Wychowawcami klas. Omówienie wyników w nauce i zachowaniu. Sprawy bieżące.
6.

 11.06.2024

godz. 17.00 klasy 1-3 i OP

godz. 18.00 klasy 4-8

Zebrania ogólne. Spotkania z Wychowawcami klas. Informacje od wychowawców i nauczycieli nt. przewidywanych ocen końcoworocznych.

     
  21 czerwca 2024 Zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

Inne terminy zebrań w miarę zaistniałych potrzeb, do uzgodnienia.