4 września powitaliśmy Nowy Rok Szkolny 2017/2018, rok pełen zmian zwiastujących rozwój Szkoły. Przybyło nam uczniów w Oddziałach Przedszkolnych, a starsze dzieci uczą się w ośmioklasowej szkole.

Na inaugurację przybyli uczniowie wraz z Rodzicami oraz zaproszeni Goście: Beata Budzyńska-Kupidura Sekretarz Gminy, Mirosław Siwik Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie, Dorota Janzer-Dąbrowska Kierownik GOPS, Zarząd Stowarzyszenia KONCEPT: Katarzyna Moczulska Prezes, Anna Janiszewska i Iwona Siporska oraz Gość Specjalny Beata Sobocińska Dyrektor Zespołu Edukacji i Wychowania Biura Rzecznika Praw Dziecka, która złożyła piękne życzenia społeczności szkolnej w imieniu Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka.

Podczas uroczystości odbyło się pasowanie Uczniów klas pierwszych przez Panią Beatę Sobocińską i Dyrektora Szkoły. Pierwszaki otrzymały słodkie upominki od Pani Beaty Budzyńskiej-Kupidury oraz piórniki i worki z wyposażeniem od Prezesa KONCEPTU Pani Katarzyny Moczulskiej. KONCEPT, który w swym logo posiada liść dębu powstał, aby wspierać działania na rzecz środowiska lokalnego, w tym szkoły.

Uczniowie pod opieką nauczycieli: Bożeny Wolszczak, Moniki Małopolskiej i Moniki Mróz przedstawili montaż słowno-muzyczny. Prezentowali się doskonale, choć czasu na przygotowanie było niewiele. Otrzymali zasłużone gromkie brawa od Gości, Rodziców i Nauczycieli.

Gość Specjalny Pani Beata Sobocińska Dyrektor Zespołu Edukacji i Wychowania Biura Rzecznika Praw Dziecka otrzymała od naszej społeczności Anioła Posłańca, własnoręcznie przez nas wykonanego. Wręczamy je Sympatykom naszej Szkoły.

Ślubowanie Pierwszoklasistów

Część artystyczna

Upominki wręczane przez Stowarzyszenie KONCEPT

Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018