7 maja br. uczestniczyliśmy w Jubileuszu 90-Lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem Wielkim oraz obchodach Gminnego Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., w której udział wzięły Jednostki OSP Gminy Dębe Wielkie z: Cyganki, Rudy, Górek, Jędrzejnika i Jubileuszowego Dębego Wielkiego. Następnie dokonano wręczenia odznaczeń i podziękowań zasłużonym Druhnom i Druhom Strażakom oraz Współpracownikom i Sympatykom OSP. Nasza Szkoła otrzymała okolicznościową statuetkę św. Floriana za krzewienie pożarnictwa wśród młodzieży szkolnej od Komendanta Gminnego Pana Grzegorza Ostrowskiego. Po przemówieniach zaproszonych Gości i wręczeniu podziękowań Strażakom dzieci ze szkół podstawowych zaprezentowały krótkie programy artystyczne dedykowane Rycerzom św. Floriana. Podziękowaliśmy Strażakom za bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi, hart ducha i odwagę. Ci współcześni bohaterowie są dla nas wzorem do naśladowania.

Jubileusz 90-Lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem Wielkim oraz Gminny Dzień Strażaka