22 maja 2023 r. komisja w składzie, nauczyciele: Monika Mróz, Łukasz Kuć i Aneta Wawer, dokonała oceny prac naszych uczniów wykonanych na konkurs historyczny Generał Władysław Anders, patriota i bohater – dowódca 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którego organizatorem jest Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – Zarząd Główny w Warszawie z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania postacią Generała Władysława Andersa, kształtowanie postaw patriotycznych, świadomości narodowej oraz szacunku do tradycji. Uczniowie klas I-III wykonywali dowolną techniką pracę plastyczną, w której centralną postacią był Generał Władysław Anders lub wydarzenie związane z jego osobą. Nagrody zostały wręczone 3 czerwca br. przez Prezesa ZOR RP pułkownika rez. Alfreda Kabatę, naszego Partnera Zewnętrznego, podczas Pikniku Historycznego w naszej szkole.

Spośród 32 prac jury wyłoniło zwycięzców:
I miejsce Roksana Borkowska
II miejsce Alicja Mironiuk
III miejsce Marcel Wieczorek
wyróżnienie Przemysław Trochim.

Zadaniem dla uczniów klas IV-VIII było wykonanie prezentacji multimedialnej na jeden z poniższych tematów:
1. Generał Władysław Anders patriota i bohater.
2. Wywiad z generałem Władysławem Andersem.
3. Powstanie i szlak bojowy 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
4. Los żołnierzy 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu wojny.

Największym zainteresowaniem cieszył temat pierwszy. Spośród 17 nadesłanych prac wybrano zwycięzców:
I miejsce Kinga Skorupska
II miejsce Aleksandra Płochocka
III miejsce Roksana Sawa
wyróżnienie Filip Campr.

Gratulujemy zwycięzcom! Serdecznie dziękujemy Zarządowi Głównemu Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej za aktywną współpracę!

Konkurs historyczny o gen. Wł. Andersie pod Patronatem Związku Oficerów Rezerwy RP