Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia! Zapraszamy uczniów i rodziców do udziału w konkursie świątecznym NA OZDOBY BOŻONARODZENIOWE, które – mamy nadzieję – uatrakcyjnią uroczystość wigilijną i choinkową.  Czekamy na ciekawe i estetyczne prace. Prace należy dostarczyć do 18 grudnia 2017 roku do nauczyciela plastyki i techniki Sławomiry Aksamitowskiej, sala nr 19 lub sekretariatu.

REGULAMIN KONKURSU NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA :
 • uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas „0” – 7 naszej szkoły.
 • w klasach „0”-3 dopuszczona jest niewielka pomoc dorosłych przy wykonywaniu zadania.
 • stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa i wiek.
 1. CELE KONKURSU:
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
 • powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;
 • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 1. ZADANIE KONKURSOWE:

Ozdoby bożonarodzeniowe można wykonać dowolną techniką jak też techniką mieszaną, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna, itp.

 1. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do 18 grudnia 2017 roku do nauczyciela plastyki i techniki Sławomiry Aksamitowskiej, sala nr 19 lub sekretariatu.

5. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.
 • Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania.
 • Organizator przewiduje dyplomy za miejsca, nagrody oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
 • Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas wspólnego szkolnego kolędowania, które odbędzie się 22 grudnia 2017 roku.
 • Prace konkursowe staną się własnością Szkoły.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Konkurs na ozdoby bożonarodzeniowe