W związku z przedłużającymi się obostrzeniami, czyli przedłużeniem zdalnej edukacji dla uczniów klas IV-VIII  wprowadza się konsultacje stacjonarne dla Uczniów klasy 8, na terenie szkoły.

1. Konsultacje będą odbywały się w 5-cio osobowych grupach.

2. Grupa I – Chłopcy.

3. Grupa II – Dziewczęta.

4. Wymiana grup w okresie tygodniowym (poniedziałek-piątek), tj. co drugi tydzień na terenie szkoły.

5. Rozpoczyna Grupa I – Chłopcy.

6. Dla grupy zmieniającej równolegle odbywać się będzie nauka zdalna z wykorzystaniem narzędzi: platforma Zdalna Nauka, Dziennik Vulcan i aplikacja MS Teams.

7. Konsultacje grupowe odbywać się będą w reżimie sanitarnym: obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczkami ochronnymi bądź przyłbicami w strefach wspólnych z innymi uczniami. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk (wodą i mydłem) na terenie szkoły – nie obowiązuje Ich dezynfekcja rąk specjalistycznym płynem.

8. Uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu, będą uczestniczyć w konsultacjach na terenie szkoły w obydwu grupach, bez przerwy tygodniowej, niezależnie od płci i przynależności do danej grupy.

9. Uprasza się Uczniów o nie przynoszenie rzeczy zbędnych do szkoły, niemożliwych do dezynfekcji.

10. Uczniowie zapewniają sobie własne pomoce do nauki, uprasza się o indywidualne użytkowanie przedmiotów czy pomocy naukowych, przyrządów.

11. Uczniowie mają zapewniony dojazd i powrót autobusem szkolnym (rano i po południu 2 kursy z opiekunem).

12. Na terenie szkoły zapewnia się dla chętnych Uczniów obiad za opłatą, w cenie 5.50 zł. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły.

13. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć konsultacyjnych dla Uczniów klasy 8 proszę kierować na adres: sekretariat@cyganka.mazowsze.me bądź dziennik elektroniczny Vulcan.

14. Ustalenia wchodzą w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dniem 18 stycznia 2021 roku.

Małgorzata Wachowicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Cygance

Konsultacje stacjonarne dla Uczniów klasy 8 od 18 stycznia br.