[

10 czerwca 2022 r. w Warszawie podczas Jubileuszu 100-lecia ZOR RP naszego Partnera Zewnętrznego Dyrektor Szkoły Małgorzata Wachowicz i Społeczny Zastępca Dyrektora Danuta Piotrkowicz zostały odznaczone Krzyżami Zasługi Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej SERVE PATRIAE (Służyć Ojczyźnie). Jest to wyróżnienie za pracę na rzecz kształtowania dziecięcych postaw patriotycznych i obywatelskich. 

Krzyże Zasługi Serve Patriae dla Cyganki