18 czerwca 2021 r. uczniowie klas 6 – 8 skorzystali z zaproszenia Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Mińsku Mazowieckim na leśne zajęcia warsztatowe. Spotkanie zaczęło się krótkim wykładem, wprowadzającym do kolejnego etapu. Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy w celu wykonania 6 zadań m.in.: praca z kluczem do rozpoznawania owadów, pomiary drzew, czytanie map leśnych, praca z okazami zielnikowymi. W trakcie zajęć uczniowie poznali wybrane zagadnienia z leśnictwa i dowiedzieli się m.in. : jak określić, ile metrów sześciennych drewna można pozyskać z konkretnego drzewa, poznali szkodliwe owady, oceniali warunki siedliskowe w lesie oraz dobierali odpowiedni skład gatunkowy drzewostanu. Po części teoretycznej warsztaty przeniosły się do pobliskiego lasu, gdzie nasi uczniowie z pomocą starszych kolegów wykonali inwentaryzację danego fragmentu drzewostanu (budowa drzewostanu, skład gatunkowy poszczególnych pięter, zagęszczenie, zwarcie, wiek, wysokość, pierśnicę itd.). Uczniowie wrócili do szkoły zadowoleni, szczęśliwi i bogatsi w wiedzę na temat leśnego ekosystemu. Opiekunami leśnej grupy z Cyganki byli nauczyciele: Izabela Sikora, Łukasz Kuć i Arkadiusz Sabak.

 

Leśne warsztaty