W dniach od 13 do 17 marca 2023 r. zawładnęła szkołą królowa nauk. Z okazji Światowego Dnia Matematyki (12 marca) i Światowego Dnia Liczby π (14 marca) odbyło się wiele matematycznych atrakcji dla uczniów klas IV – VIII. W pierwszym dniu zmagań uczniowie wykonali plakat grupowy, na którym przedstawili swoje pierwsze skojarzenia ze słowem MATEMATYKA oraz przystąpili do szeregu konkursów i zawodów. We wtorek przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia, w którym mogli się wykazać matematycznym rozumowaniem. Matematyczni detektywi poszukiwali Ludolfiny, która była wyjątkowo sprytna i chowała się pod ławkami, krzesłami, a nawet próbowała przykleić się do drzwi. Każdy, kto odnalazł poszukiwaną liczbę pi, zwracał ją do sali matematycznej, gdzie na znalazców czekała nagroda. W konkursie Mistrz Pamięci Liczby Pi rekord szkoły w zapamiętaniu jak największej ilości cyfr rozwinięcia dziesiętnego tej liczby należy do Urszuli Filipiak z klasy 7 – 75 miejsc po przecinku. Drugie miejsce z również imponującym wynikiem należy do Marysi Bieńkowskiej, uczennicy klasy 5 – 64 miejsca po przecinku. Podczas przerw czekały na uczniów gry i zabawy matematyczne, sudoku oraz tangramy. W dwa ostatnie dni lekcje matematyki były nieco inne niż tradycyjne. Uczniowie brali udział w grach matematycznych, m.in. – matematycznej grze 1 z 10 oraz matematycznym Escape Room. Uczniowie bardzo chętnie rozwiązywali zadania – okazało się, że matematyka nie jest wcale taka straszna, jak się czasami niektórym może wydawać. Matematyczny tydzień był oczywiście pomysłem nauczyciela matematyki Izabeli Sikory.

Matematyczny tydzień