Międzynarodowy Dzień Pisania Listów stał się okazją do kształcenia umiejętności redagowania tej formy wypowiedzi w klasach 4-8. Uczniowie postanowili odręcznie napisanymi listami płynącymi z serc, złożyć oryginalne życzenia Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły. Akcja Samorządu Szkolnego odbyła się z inicjatywy nauczycielki języka polskiego p. Moniki Małopolskiej.

Międzynarodowy Dzień Pisania Listów