30 maja 2019 r. podczas Gali Finałowej Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego związanego z 75 Rocznicą Bitwy o Monte Cassino, nasza uczennica klasy 7 Milena Siatkowska odebrała nagrodę za pracę literacką. Szkolnym Opiekunem merytorycznym była dr Monika Małopolska, nauczyciel języka polskiego i historii, Wychowawca klasy 7. Organizatorem konkursu był Zarząd Główny w Warszawie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Anna Maria Anders – Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Nagrody, medale, puchary i dyplomy wręczała Córka Generała Andersa i Pułkownik rez. Alfred Kabata Prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP. Celem konkursu było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wysiłku zbrojnego w II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa i kultywowanie pamięci o bitwie o Monte Cassino. W I etapie konkursu (na poziomie szkolnym) wzięły udział 332 szkoły i 3186 uczniów. Do finału konkursu zakwalifikowało się 298 szkół i 1559 uczniów. W kategorii szkoły podstawowe – klasy IV – VI wzięło udział 116 szkół i 914 uczniów. W kategorii szkoły podstawowe – klasy VII – VIII oraz III klasy gimnazjów – 105  szkół  oraz 433 uczniów. W kategorii szkoły średnie w konkursie wzięło udział 77 szkół oraz  212 uczniów. Konkurs odbywał się pod patronatem medialnym: TVP 3 Warszawa, TVP Historia, TVP Polonia, Tygodnik Do Rzeczy, Polska Zbrojna, Magazyn Historia Do Rzeczy, Magazyn Historyczny Mówią Wieki, Magazyn Uważam Rze. Historia, portal superhistoria.pl. Gratulujemy Milenie udanego startu!

https://www.zorrp.org/konkursy/relacje/1235-gala-finalowa-konkursu-75-rocznica-bitwy-o-monte-cassino-zorganizowanego-przez-zwiazek-oficerow-rezerwy-rp

https://co-slychac.pl/artykuly-tresc.php?id=11322

Władysław Anders (1892-1970) – polski wojskowy. Od 1934 roku generał brygady. Uczestnik kampanii wrześniowej, ciężko ranny w walkach z wojskami sowieckimi, internowany 29 września. W latach 1939-1941 przebywał w niewoli, między innymi w więzieniu NKWD na Łubiance. Zwolniony latem 1941 roku w konsekwencji zawarcia układu Sikorski-Majski, a następnie mianowany dowódcą właśnie tworzonej Armii Polskiej w ZSRR. Opowiadał się za ewakuacją polskich oddziałów z obszaru Związku Radzieckiego, do której doszło na przełomie 1942 i 1943 roku. Dowódca Drugiego Korpusu Polskiego, wsławionego między innymi w bitwie pod Monte Cassino i w walkach o Ankonę. W latach 1946-1954 naczelny wódz i generalny inspektor Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Przez władze komunistyczne pozbawiony obywatelstwa. Zmarł w Londynie, nigdy nie powróciwszy do Polski.

Milena Siatkowska nagrodzona w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym