9 marca pod egidą Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim wraz z Młodzieżową Radą Gminy odbyły się warsztaty dla uczniów-delegatów ze szkół w: Cygance, Górkach, Rudzie i Dębem Wielkim. Naszą Szkołę reprezentowali: Piotr Szuba i Damian Foryś – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz Marta Siporska – przedstawicielka Młodzieżowej Rady Gminy, wraz z nauczycielem – panią Danutą Piotrkowicz. Spotkanie miało charakter szkoleniowy, a jego zadaniem było wypracowanie umiejętności skutecznej prezentacji, określanie zadań do realizacji w środowisku lokalnym oraz kształtowanie umiejętności współpracy w zespole. Mamy nadzieję, że takie inicjatywy skutecznie przełożą się na aktywność społeczną naszych uczniów.

Młodzi samorządowcy