Na stronie www naszego Partnera Zewnętrznego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

https://www.zorrp.org/30-konkursy/1503-nagrody-zor-rp-dla-laureatow-konkursu-100-rocznica-bitwy-warszawskiej-w-szkole-podstawowej-w-cygance-k-minska-mazowieckiego

21 grudnia 2020 r. zostały wręczone nagrody Laureatom Konkursu 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej, który odbywał się w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsięwzięcie objęte było Patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Fundatorem nagród dla Uczniów był Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – Zarząd Główny w Warszawie. Sylwester Jankowski – wiceprezes Koła ZOR RP w Warszawie i Patryk Jankowski złożyli nagrody na ręce Małgorzaty Wachowicz – Dyrektora Szkoły, w imieniu płk rez. Alfreda Kabaty – Prezesa Zarządu Głównego.

Serdecznie dziękujemy za aktywną i atrakcyjną współpracę!

Nagrody ZOR RP dla laureatów konkursu 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej