1 marca oddaliśmy hołd żołnierzom powojennego podziemia antykomunistycznego, którzy przeciwstawiali się narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Szeregi Żołnierzy Niezłomnych tworzyły lokalne grupy zbrojne, organizacje uczniowskie, podziemne drużyny harcerskie, ogólnopolskie organizacje polityczne i wojskowe. Byli najliczniejszą w Europie antykomunistyczną konspiracją zbrojną, działającą na terenie całej Polski i Kresach Wschodnich. Władze komunistyczne sądziły, że uda im się wymazać z pamięci narodu polskiego czyny Żołnierzy i Żołnierek o niezłomnej postawie patriotycznej, gotowych oddać życie w obronie Ojczyzny. Wartości: Bóg, Honor i Ojczyzna były dla Nich nadrzędnymi. Milowym krokiem w uhonorowaniu bohaterów podziemia niepodległościowego była podjęta przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2010 r. inicjatywa ustanowienia święta ku Ich pamięci. Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych wszedł na stałe do kalendarza prawdziwego Polaka w 2011 roku.

Narodowy i Gminny Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych