10 października 2019 r. Poczet Sztandarowy Szkoły w składzie: Alicja Nita, Kacper Wieczorek, Jacek Gruba i Piotr Sejbuk wraz z Nauczycielami – Danutą Piotrkowicz, Izabelą Sikorą i Dyrektorem Szkoły, uczestniczył w obchodach 225. Rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej i Bitwy pod Maciejowicami.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kościele pw. WNMP w Maciejowicach. Po nabożeństwie, w asyście Wojskowej Orkiestry z Radomia i Pocztów Sztandarowych przemaszerowano pod pomnik Kościuszki na miejskim rynku. Asystę wojskową zapewniła Kompania Reprezentacyjna 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki z Wesołej, nasz Partner Zewnętrzny. Odczytany został apel pamięci i oddana salwa honorowa. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty u stóp Naczelnika. W późnych godzinach wieczornych Stowarzyszenie Historyczno-Edukacyjnego im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich odegrało rekonstrukcję fragmentu tragicznej bitwy pod Maciejowicami, o której Wójt Gminy Tomasz Kwiatkowski powiedział: 10 października 1794 r.  na maciejowickich polach zgasła I Rzeczpospolita, a najwyższy naczelnik Tadeusz Kościuszko dostał się do rosyjskiej niewoli. Maciejowice przesądziły o upadku Insurekcji Kościuszkowskiej i III rozbiorze kraju. Wynik tej bitwy był wielkim ojczystym dramatem, ale równocześnie chlubą i dumą naszej armii oraz narodu, który nigdy się nie poddał.

Składamy serdeczne podziękowania naszemu Opiekunowi z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej – ppłk. Mirosławowi Midziakowi – Dowódcy Batalionu Dowodzenia, za organizację bezpłatnego przejazdu naszej delegacji.

http://podlasie24.pl//garwolin/region/maciejowice-pamiec-o-kosciuszce-i-jego-kosynierach-/zdjecia/-2bc52.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Maciejowicami

 

Obchody 225. Rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej i Bitwy pod Maciejowicami