28 kwietnia, w przeddzień obchodów Konstytucji 3 Maja uczniowie klas IV-VI przygotowali akademię pod kierunkiem p. M. Małopolskiej i p. M. Popławskiej. W montażu słowno-muzycznym przypomnieli historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku – ustawę rządową, która regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz okoliczności wszystkich trzech rozbiorów Polski. Utwory literackie i pieśni m.in. Witaj Makowa Jutrzenko, Rota, Jak długo w sercach naszych, Taki kraj stworzyły patriotyczny nastrój. Delegacja uczniów zapaliła znicz przy pomniku Wołyńskiej Brygady Kawalerii oraz wciągnęła flagę na maszt. Zaprezentowana przez uczniów lekcja powinna wszczepić w ich młode serca chęć poznawania historii Polski i rozbudzić szacunek wobec Ojczyzny.

 

Obchody Konstytucji 3 Maja