W przeddzień obchodów Święta Niepodległości uczniowie klas IV-VI przygotowali lekcję historii pod kierunkiem p. Moniki Małopolskiej i p. Karoliny Buty. W swoim wystąpieniu – montażu słowno-muzycznym – zaprezentowali i przypomnieli długą drogę Ojczyzny do odzyskania niepodległości, przypomnieli o latach niewoli, krwawo stłumionych powstaniach narodowych, które miały pomóc Polakom w dążeniach do niepodległości, wspomnieli o walce Polaków w czasie I i II wojny światowej. Akcenty patriotyczne wprowadziły utwory literackie i pieśni m.in. Rota, Legiony, Wojenko, wojenko…, Przybyli ułani. Przed pomnikiem Wołyńskiej Brygady Kawalerii znajdującym się przy budynku szkoły, zapłonął znicz. Zaprezentowana przez uczniów lekcja powinna wszczepić w ich młode serca chęć poznawania historii naszego kraju i rozbudzić szacunek do Ojczyzny.

 

 

W przededniu Święta Niepodległości