20 października 2022 r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Orzeł Ortograficzny. Test składał się z 21 zadań i był podzielony na dwie części. Pierwsza, to tzw. dyktando zbudowane z 11 pytań, które polegało na uzupełnieniu tekstu z lukami. Druga – 10 pytań sprawdzających kompetencje ortograficzne i interpunkcyjne uczniów. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów w kategoriach wiekowych:  klasy V – VI, klasy VII – VIII. Rozwiązywanie zadań konkursowych było znakomitą zabawą intelektualną. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 16.01.2023 r. Życzymy sukcesów. Szkolnym koordynatorem konkursu była p. Monika Małopolska.

Ogólnopolski Konkurs ORZEŁ ORTOGRAFICZNY