15 czerwca 2019 roku na zaproszenie Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej płk. rez. Alfreda Kabaty dyrektor szkoły Małgorzata Wachowicz i pedagog szkolny Danuta Piotrkowicz uczestniczyły w obchodach Święta Związku Oficerów Rezerwy RP w Nowym Dworze Mazowieckim. Dyrektor naszej szkoły otrzymał z rąk Prezesa Związku płk. Alfreda Kabaty, Wiceprezesa Marcina Łady i  senator Anny Marii Anders – córki gen. Władysława Andersa ryngraf z wyrazami uznania i szacunku za działalność patriotyczną oraz życzeniami wielu sukcesów w pracy pedagogicznej. To wielkie wyróżnienie dla pracy całego Zespołu Nauczycieli, Uczniów i Rodziców, za zaangażowanie i pracę zespołową na rzecz kształtowania postawy patriotycznej i miłości do Ojczyzny. Otrzymaliśmy ponadto  publikację Dzieje Urzędu Radiotelegraficznego Babice-Boernerowo od autorów Jerzego B. Raczka i Marcina Łady, wydaną dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. To historia niezwykłej inwestycji podjętej przez polskie władze państwowe wkrótce po odzyskaniu Niepodległości na terenie Boernerowa, Bemowa i Starych Babic, dotycząca budowy urządzeń łączności radiotelegraficznej o zasięgu transatlantyckim, w 1920 roku. Ze Związkiem Oficerów Rezerwy RP łączy nas umiłowanie polskiej tradycji wojskowej oraz chęć społecznego działania w dziedzinie popularyzacji historii Polski. Jesteśmy już w fazie opracowywania dokumentów służących podpisaniu umowy o współpracy, która umożliwi nam aktywne współuczestnictwo w działaniach propagujących tradycje oręża polskiego.

Zdjęcia: Kamil Malonowski

 

 

Patriotyczny ryngraf dla Cyganki