Życie i zdrowie człowieka są wartościami nadrzędnymi, dlatego tak ważne jest, by każdy z nas umiał udzielić pierwszej pomocy osobie potrzebującej. 3 lutego 2020 r. wychowankowie oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I -III wzięli udział w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej, które poprowadziła Sotys Wsi Cyganka Ewa Gańko, Druhna OSP w Cygance. Celem warsztatów było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. W trakcie warsztatów dzieci miały szansę poznać zasady postępowania po wypadku, m. in.: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ocenę stanu zdrowia, wezwanie pomocy, obserwacje funkcji życiowych. Druhna Ewa zaprezentowała sprzęt służący do ratowania zdrowia i życia (maseczki do resuscytacji, maski tlenowe, koc termiczny, deska ortopedyczna). Chętni uczniowie mogli potrenować resuscytację krążeniowo-oddechową na nowoczesnych fantomach. W tym samym czasie, gdy młodsi uczniowie doskonalili umiejętności udzielania pierwszej pomocy,  młodzież z klas IV-VIII brała udział w ćwiczeniach przeciwpożarowych, prowadzonych przez Druha Mariusza Gańko. Na zakończenie zajęć praktycznych starsi uczniowie napisali test wiedzy pożarniczej.

Serdecznie dziękujęmy Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Cygance za zaangażowanie społeczne.

 

 

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna z Druhami OSP