W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja na zaproszenie Związku Piłsudczyków RP Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego Oddziału w Mińsku Mazowieckim, delegacja szkoły w składzie: Małgorzata Wachowicz dyrektor szkoły i Danuta Piotrkowicz społeczny zastępca, uczestniczyły w uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny. Msza koncelebrowana była przez Kapelana Związku Piłsudczyków RP ppłk. zw. ks. Andrzeja Bolesława Jackiewicza i Ks. Adama Praszczałka Proboszcza Parafii Matki Bożej z Guadalupe w Kątach Barcząckich.

Święto Narodowe 3 Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 Maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.

Piłsudczycy Ojczyźnie