10 stycznia 2018 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonano podsumowania Roku Tadeusza Kościuszki na Mazowszu. Zaproszenie od Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego, dr Leszka Marka Krześniaka – Prezesa Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej i dr Tadeusza Skoczka – Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie otrzymał Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie oraz my-społeczność Szkoły w Cygance. Wybraliśmy się delegacją szkolną w składzie: uczniowie reprezentujący Poczet Sztandarowy – Marta Siporska, Milena Siatkowska, Jakub Roguski oraz Kadra Szkoły: Danuta Piotrkowicz i Małgorzata Wachowicz. Wręczono nam i Panu Wójtowi Okolicznościowe Dyplomy Marszałka Województwa Mazowieckiego – Podziękowania za wkład i szczególne zaangażowanie w obchody Roku Tadeusza Kościuszki na Mazowszu oraz albumy z limitowanej edycji wydane w 220. rocznicę Powstania Kościuszkowskiego.

Facebook Marszałka Województwa Mazowieckiego:
https://www.facebook.com/struzikadam/photos/pcb.2008500146099682/2008494349433595/?type=3&theater
www.muzeum-niepodleglosci.pl

Fotoreportaż:

2017 rok był dla nas czasem bogatym w przedsięwzięcia związane z Naczelnikiem w związku z dwusetną rocznicą Jego śmierci. Braliśmy aktywny udział w Wszechnicach Kościuszkowskich na Zamku Królewskim i w Muzeum Niepodległości, szliśmy białoruskimi śladami Kościuszki, wzięliśmy udział w uroczystościach centralnych w Mereczowszczyźnie, w gronie międzynarodowej dyplomacji z Rosji, Ukrainy, Polski, Białorusi i Stanów Zjednoczonych, uczestniczyliśmy w czterodniowym Zlocie Szkół Kościuszkowskich w Krakowie zakończonym na Wawelu wraz z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Ponadto, organizowaliśmy uroczystości szkolne związane z Patronem, rekonstrukcje historyczne, wykłady tematyczne oraz rozwijaliśmy współpracę z Polską Fundacją Kościuszkowską, środowiskiem kościuszkowskim, czy szkołami partnerskimi, zwłaszcza z Długosiodła. Przed nami kolejne zadania podejmowane w zespole z uczniami, rodzicami, społecznością lokalną i partnerami zewnętrznymi. Będziemy o nich informować.

Podsumowanie Roku Tadeusza Kościuszki na Mazowszu