Delegacja Szkoły podczas podróży historycznej śladami Tadeusza Kościuszki po Białorusi przekazała 5 lutego książki i słodycze Społeczności Polskiej Szkoły Społecznej im. Ignacego Domeyki w Brześciu. Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele naszej Szkoły otrzymali szczere podziękowania za dar serca dla dzieci z Białorusi. Pani Alina Jaroszewicz Dyrektor Szkoły w Brześciu przesłała serdeczny list. Mamy nadzieję na aktywną współpracę pomiędzy naszymi Szkołami.

Podziękowanie od Polskiej Szkoły Społecznej w Brześciu

Dom Polski w Brześciu na Białorusi – przekazanie darów.

 

Podziękowanie od Polskiej Szkoły Społecznej na Białorusi