22 kwietnia 2022 r. w Jędrzejowie Nowym uhonorowano Dębem Pamięci Aspiranta Walentego Wąsowskiego Funkcjonariusza Policji Państwowej, zamordowanego przez NKWD w 1940 r. w Twerze. Organizatorem przedsięwzięcia byli Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial oraz Prezes Stowarzyszenia Polska-Wschód Czesław Gągol. Wśród zaproszonych Gości, w uroczystościach udział wzięli Członkowie Rodziny zamordowanego Policjanta, Przedstawiciele Parlamentu RP, władze Powiatu Mińskiego, Przedstawiciele Samorządów Miast i Gmin, w tym Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski i Dyrektor naszej Szkoły Małgorzata Wachowicz.

Policyjny Dąb Pamięci