Ostrów Kania, maleńka osada w naszej Gminie, to jedno z wielu miejsc walk narodowowyzwoleńczych. Stoi tu krzyż upamiętniający poległych Powstańców Styczniowych z oddziału mjra Józefa Jankowskiego „Szydłowskiego”, który po potyczce z wojskami rosyjskimi pod Górkami przeszedł na północną stronę traktu brzeskiego. Stary, spróchniały krzyż zastąpiono nowym, który ufundowano w 1990 r. Mogiła znajduje się w pobliżu dawnego folwarku Łaszczyzna, gdzie w dworze, mieszkał adiutant Marszałka Józefa Piłsudskiego – Janusz Olszamowski. W 2020 r. miejsce to oznaczono Tablicą Pamięci, w celu ocalenia od zapomnienia.

Powstanie Styczniowe na naszym terenie