Film opracowano na potrzeby realizacji zadania tj. wyposażenia pracowni przyrodniczej dotyczącego Konkursu EKOPRACOWNIA, w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, którego organizatorem i realizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Film opracowało Szkolne Koło Dziennikarskie CygankaTV w składzie: Franciszek Szajkowski, Jakub Gańko, Marika Borowiecka, Tomasz Nita i Aleksander Gańko, pod kierunkiem nauczyciela historii Łukasza Kucia, działające w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance. Realizacja zadania Pracownia przyrodnicza miejscem fascynujących badań proekologicznych, ma na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie postaw proekologicznych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nowoczesna pracownia przyrodnicza umożliwi nam przeprowadzanie badań z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi pomocnych w zdobywaniu wiedzy. Cyfrowe laboratorium stworzy naszym uczniom przestrzeń do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów z biologii, chemii i fizyki, w pracowni i podczas obserwacji w terenie czy na wycieczkach przyrodniczych. Zaplanowane przez nas działania znacznie wpłyną na wzrost poziomu świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Pracownia przyrodnicza miejscem fascynujących badań proekologicznych – Konkurs EKOPRACOWNIA WFOŚiGW